Wat Vol Vreugde wil bereiken is…

  • Een duidelijke rol van de inwoners in de aanpak van samenlevingsvraagstukken.
  • Flexibiliteit bij de uitleg van regels om creativiteit en investeringsbereidheid van inwoners mogelijk te maken.
  • Staan voor een bestuur dat samenwerkt met de medewerkers van de gemeente.
  • Een bestuur dat de inzet van medewerkers waardeert.
  • Een omgeving waar medewerkers verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen.
  • Een bestuur dat, als iedereen goed zijn best doet, staat voor zijn medewerkers.
  • Een gemeente waar ge√ęxperimenteerd wordt om tot creatieve oplossingen te komen.
  • Aandacht voor medewerkers met oog voor dienstbaarheid en cultuurverandering.