De gemeente Goeree-Overflakkee is een financieel gezonde gemeente. We zijn terughoudend in lastenverhogingen voor onze inwoners. De woonlasten moeten beheersbaar blijven. Lastenverhoging moet duidelijk gemotiveerd worden op basis van investeringen die gedaan worden.