Vol Vreugde is van mening dat er een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, WMO en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het Rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden. We kunnen niet accepteren dat eventuele borgoverschotten aan andere doeleinden worden uitgegeven. Geld voor zorg, WMO en huishoudelijke hulp moet besteed worden aan diegenen die deze voorzieningen het hardst nodig hebben. Vol Vreugde gaat voor een goed en laagdrempelig jeugdzorgbeleid waar kinderen niet tussen wal en schip raken.