We investeren in jongeren. Zijn zijn volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners. We laten hen meepraten door het oprichten van een jeugdraad. Jeugd kan sporten en ravotten. Een bloeiend verenigingsleven is dan ook belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. En we pleiten daarom ook voor betaalbare huisvesting voor jongeren.