De verschillende identiteiten van de kernen zijn over een periode van honderden jaren opgebouwd en zorgen ervoor dat iedere kern zijn eigen karakter en charme heeft. Dat is iets om te koesteren. Daarnaast wordt de leefbaarheid van een kern ook bepaald door het niveau van de voorzieningen. Wij streven ernaar om het voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden. Naar de mening van Vol Vreugde wordt de leefbaarheid in de kernen vooral in stand gehouden door de eigen bewoners, die daarbij moeten worden ondersteund door het gemeentebestuur. De gemeente kan dat niet meer alleen. Om de kernen aantrekkelijk te houden, en waar nodig aantrekkelijker te maken, voor jong en oud, moet er goed worden samengewerkt. Hierdoor kunnen er heel mooie dingen van de grond komen.